NCspeed

Stel u voor, een machine die de voeding en toerentallen aanpast aan de krachten die op de frees komen. Is er veel materiaal te verspanen, wordt de voeding gereduceerd. Is er weinig materiaal te verspanen, wordt de voeding verhoogd. NCspeed optimaliseert zo uw NC-code onafhankelijk van met welk CAM-systeem u werkt. Deze optimalisatie zorgt voor een tijdswinst tot soms wel 50%. Naast deze optimalisatie staat NCspeed ook in voor een volledige monitoring van de NC-code. Er wordt rekening gehouden met de maximale krachten die op de frees komen, optimale toerentallen, botsingcontrole, stockberekeningen…

Hoe werkt NCspeed?

In de moderne werktuig –en matrijzenbouw is het gebruik van CADCAM vandaag een wijd verspreid fenomeen. Op basis van de in CAM-systemen gegenereerde NC-codes wordt de freesmachine aangestuurd. NCspeed analyseert deze NC-programma’s en zal ze optimaliseren zodat de freesmachines met nog betere NC-programma’s voorzien worden.

NCspeed berekent op basis van een simulatie de te verspanen volumes in de gereedschapsbaan. Op basis van deze gegevens gaat NCspeed de voedingen en toerentallen aanpassen op basis van de freesbelasting en snijcondities. Bij moeilijke verspaningscondities zal de voeding dus drastisch verlaagd worden en bij goede verspaningscondities waar er weinig krachten op de frees komen zal de voeding verhoogd worden. Op de afbeelding ziet u duidelijk deze verschillende voedingen, blauw staat voor een lage voeding en rood voor een hoge voeding. Door deze volume-georiënteerde aanpassing worden voedingen verlaagd voor er te hoge krachten zouden optreden.

Het monitoren en optimaliseren van deze gegevens brengt volgende voordelen met zich mee:

  • Verhoogde proceszekerheid omdat er controle is op de werktuigbelasting en er een simulatie plaatsvindt van de volledige gereedschapsbaan.
  • Kortere bewerkingstijden op 3D bewerkingen. Gemiddeld worden 3D oppervlakken zo’n 20 tot 30% sneller bewerkt.
  • Langere stand tijd van de gereedschappen door een constantere belasting en het tegengaan van trillingen.
  • Betere oppervlaktekwaliteit op het afgewerkte stuk.

Wenst u een gratis optimalisatie voor één van uw NC-codes?

Contacteer ons