Radbend

Radbend is het machineonafhankelijke offline programmeersysteem voor het plooien met automatische plooivolgordebepaling. Het is compleet geïntegreerd met Radan3D, SolidWorks en Autodesk inventor zodat u het buigproces van het ontworpen plaatwerkdeel op maakbaarheid kunt controleren.

Gebruikmakend van 2D of 3D geometrie automatiseert Radan Radbend vele handmatige stappen in het werkvoorbereidingsproces voor het maken van een gekant plaatwerkdeel. Door het offline aanmaken van uw kantprogramma's verhoogt het rendement van de kantbanken.

Radbend is interessant voor plaatwerkbedrijven die de capaciteit van hun kantbanken beter willen benutten en de doorlooptijd van engineering naar productie verder willen verkorten. Radbend verschaft werkvoorbereiders en engineers kennis over het buigproces, zodat de mogelijkheden en beperkingen van deze productiemethode al in een vroeg stadium bekend zijn. Dit biedt de basis voor een optimale productieaansturing.

Radbend brengt uw organisatie snelheid, kwaliteit en flexibiliteit. Uiteindelijk resulteert de inzet van Radbend in een lagere kostprijs voor uw producten.Het werken met Radbend kenmerkt zich door automatisme en keuzevrijheid voor de gebruiker. Bij elke stap van het programmeerproces kan men Radbend automatisch of interactief een keuze laten maken. Daarnaast kent Radbend een heldere menustructuur.

Met behulp van de krachtige automatische routines voor het bepalen van de buigvolgorde, de gereedschapsopstellingen en aanslagconfiguraties kan men de doorlooptijd voor het buigen verder verkorten. De uitgebreide technologiedatabase met ervaringsgegevens voor alle buigparameters biedt een garantie voor een maximale proceszekerheid.

Radbend is geheel merk- en type-onafhankelijk. Voor de meest gebruikte kantbanken zijn standaard postprocessoren en machinemodellen beschikbaar. Naast werken met verschillende buigprocessen, ondersteunt Radbend alle machineopties waaronder hoekmeetsystemen en buighulpen.

Radbend

Meer weten over Radbend?

Contacteer ons